uniewaznienie slubu koscielnego

2021-05-28

Kto może dostać rozwód kościelny?

 

Możliwość rozwiązania związku małżeńskiego w kościele katolickim występuje jako uniewaznienie slubu koscielnego. Trzeba jednak zebrać twarde dowody na to, że współmałżonek oszukał nas w jednej z fundamentalnych kwestii lub nie dopełnił obowiązków małżeńskich ważnych z punktu widzenia nauki kościoła. Naświetlenie problemu i jego przyczyn może przyczynić się do tego, że rozwód zostanie stwierdzony na twoją korzyść. Może zostać zasądzony przez sąd biskupi, a tym samym ponowne zawarcie związku małżeńskiego przed ołtarzem będzie jak najbardziej możliwe.