postępowanie o zatwierdzenie układu

2021-09-03

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Jednym z czterem postępowań restrukturyzacji jest to o zatwierdzenie układu, a uznawane jest ono za najprostsze spośród pozostałych. Dłużnik przejawia tutaj samodzielne działanie i własną inicjatywę, jednak bez ingerencji sądu. Dłużnik zbiera głosy wierzycieli przy pomocy specjalnych kart do głosowania. To, czy postępowanie będzie skuteczne może zależeć od tego, jak będzie prezentować się współpraca dłużnika z wierzycielami. Co więcej, sporo warunkuje także to, czy uda się zaktywizować wierzycieli.


Postępowanie o zatwierdzenie układu jest momentem, gdy dłużnik ma możliwości wykonywania czynności będących w zakresie zarządu, natomiast także działań, które są poza zarządem konkretnej działalności gospodarczej. Niestety postępowanie o zatwierdzenie układu nie jest pozbawione jakichkolwiek wad. Zgodnie z przepisami, brakuje tutaj informacji dotyczących zawieszenia postępowań egzekucyjnych, ale też uchylenia dokonań zajęć bankowych, co wielu wskazuje, jako ważną kwestię, której nie powinno się pomijać.