ośrodek terapii uzależnień

2021-04-14

Czy ośrodek terapii uzależnień może zawieść?

Efekty leczenia w zamkniętych ośrodkach zależą jedynie od osób, które w nich uczestniczą oraz ich chęci skończenia z dotychczasowymi nałogami.

Ośrodek terapii uzależnień gwarancją sukcesu?

Żaden, nawet najlepszy ośrodek terapii uzależnień nie zagwarantuje sukcesu, jeśli nałogowiec nie będzie miał odpowiednio silnej motywacji czy silnej woli. W ośrodku terapii uzależnień można przejść przez proces leczenia, ale po powrocie do starego środowiska znów ulec naciskom.

Ośrodek terapii uzależnień daje drugą szansę

W przeciwieństwie do państwowych placówek, w prywatnych można liczyć na drugą szansę.