Mikroskop elektronowy

2021-05-26

Czy mikroskopy elektronowe wykonują obrazowanie 3D?

Za pomocą sprzętu jak mikroskop elektronowy można prowadzić bardzo dokładne badania. Czy z ich użyciem można też wykonać badania obrazowania 3D? Obrazowanie 3D pozwala na sprawdzenie struktury materiałów w 3D. Nowoczesne mikroskopy elektronowe mają taką funkcję. Aby wykonać obrazowanie 3D, stosowane są mikroskopy skaningowe, które używają do tego celu różne techniki: fotogrametria, złudzenie fotometryczne, odwrotna rekonstrukcja z użyciem modeli interaktywnych. Zatem nowoczesny mikroskop elektronowy pozwala na wykonanie obrazowania 3D.